Pojízdná prádelna pro první prapor Mezinárodní legie

Publikoval(a) administrator dne

Za univerzální hodnoty demokracie a důstojnosti lidského života vypisuje Zdravotní zajištění z.s. ve spolupráci s Učitelem na Ukrajině sbírku  pro vojáky prvního praporu Mezinárodní legie obrany Ukrajiny.

Váš příspěvek pomůže získat aktuálně potřebné vybavení :

  1. Pojízdnou „prádelnu“ – technický vůz. Pořídíme starší dodávku, vybavíme ji kvalitním dieseagregátem o výkonu alespoň 7 kW, dvěma pračkami se sušičkou, wapkou (tlakovou myškou), ponorným čerpadlem (na odběr vody ze studni / potoka) , nádrží na 300 litrů. „Prádelna“ bude sloužit bezprostředně za frontou, kde legionáři regenerují mezi rotacemi na první linii. Případně na zdravotní vybavení.

Za doručení veškerého materiálu až do první linie ručí Mgr. Milan Švrčina, který v současnosti působí přímo v Charkově a okolí v logistice Mezinárodní legie – více o práci v Legii zde:  Učitel na Ukrajině.

With the aim of a more effective fight for the universal values of democracy and the dignity of human life non-profit organization Zdravotní zajištění z.s. in cooperation with the Teacher in Ukraine organizes this collection for soldiers of the first battalion of the International Legion of Defense of Ukraine.

Your contribution will help to obtain the currently needed equipment:

  1. Mobile „laundry van“ – technical vehicle. We will buy an older van, we will equip it with a quality diesel generator (power at least 7 kW), two washing machines with a dryer, a pressure washer, a submersible pump (for taking water from a well / stream), a 300 liter tank. The „laundry“ will serve immediately behind the front, where the legionnaires regenerate between rotations on the very front line.

Mgr. Milan Švrčina, who currently works directly in Kharkiv and the surrounding area in the logistics of the International Legion guarantees that all the material from the fundraising will be delivered to the front line – more about our work in the Legion here: Teacher in Ukraine.

Mezinárodní legie je součást ukrajinské armády podílející se na obraně Ukrajiny proti ruské agresi. Jejími členy jsou z většiny obyčejní lidé z celého světa, včetně Čechů, které spojuje vojenská zkušenost různé úrovně a zájem na ochraně humanitních hodnot s nasazením vlastního života. Její příslušníci ve spolupráci s Ozbrojenými silami Ukrajiny každodenně přijímají riziko v bojích na frontové linii a nesou i jeho následky.

The International Legion is a part of the Ukrainian army participating in the defense of Ukraine against Russian aggression. Its members are mostly ordinary people from all over the world, including Czechs, who share military experience of various level and an interest in protecting humanitarian values with the commitment of their own lives. The Legionaries, in cooperation with the Armed Forces of Ukraine, accept the risk of fighting on the front line every day and bear its consequences.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *